Za účelem zlepšení mechanických vlastností součástí společnost ETMA interně provádí tepelná ošetření pro vytvrzování – kalení, cementace, karbonitridace – a tepelné zpracování snižující vnitřní pnutí a opravy tvrdosti jako je popouštění a žíhání. Všechna ošetření jsou prováděna v ochranné atmosféře, což zaručuje třídu odolnosti až 12,9 a vysokou povrchovou tvrdost.

TECHNICKÝ TÝM

• Tým má adekvátní znalosti a technické proškolení přizpůsobené tomuto speciálnímu procesu, přičemž provádí: měření tvrdosti, mikrotvrdosti, odolnosti v točivém momentu a zkoušky pevnosti v tahu

MATERIÁLY

• Při tomto procesu ETMA tepelně zpracovává kovové díly z ocele s nízkým a středním obsahem uhlíku

ZAŘÍZENÍ

• Pásové pece (MJamaral), Pec Shaker (SIB), Rotační pec (multiplex III SIB), Kontinuální popouštěcí pece (Termometalicas), Statické popuštěcí pece (Pote / Termometalicas)

PŘÍKLADY

• Pružiny, svorky, elektrické spojky a konektory, podložky, trubice, bezpečnostní boxy, hřídele, vřetena, a jiné
• Šrouby a podobné součástky s odolností až 12.9
Všechny zmíněné produkty mohou být kaleny a popouštěny s tvrdostí od 250 do 450Hv. Můžeme také provádět povrchové tvrzení karbonitridací nebo cementací až do hloubky 0.3mm s tvrdostí více než 450Hv.

Stáhněte si zde náš katalog

STÁHNOUT