Od svého založení v roce 1940 společnost ETMA Metal Parts vyvíjí řešení pro své zákazníky.
Strategickým cílem bylo diverzifikovat svou činnost v několika obchodních oblastech, mezi které patří automobilový průmysl, výroba elektrických součástek, sektor domácích spotřebičů, vstřikování / přetavování plastů a upevňovací systémy.

AUTOMOBILOVÝ

Společnost ETMA vyrábí kovové automobilové díly podle náročných norem kvality, které tento průmysl vyžaduje. Za tímto účelem disponuje výkonným technickým vybavením a potřebnými certifikáty kvality, konkrétně ISO / TS 16949.

ELEKTRO

Společnost ETMA svým know-how a technologickými kapacitami jednoznačně odpovídá potřebám trhu s elektrotechnikou, zejména nízkého a středního napětí. Za 75 let svých zkušeností si získala důvěru předních firem se světovým věhlasem v oboru. Některé příklady komponentů v oboru elektro: jističe, elektrické rozvaděče, zásuvky, vypínače, aj.

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Společnost ETMA vyrábí kovové díly pro různorodé elektrické spotřebiče a vyvíjí řešení přizpůsobená specifikám daného výrobku za podpory odborně kvalifikovaného technického týmu.
Některé příklady komponentů z oblasti elektrických spotřebičů: kávovary, malé a střední domácí spotřebiče, ohřívače vody, kotle, atd.

VSTŘIKOVÁNÍ/ PŘETAVOVÁNÍ PLASTŮ

Společnost ETMA poskytuje veškeré know-how, zkušenosti a vysokou kvalitu pro různá průmyslová odvětví používající kovové součásti vložené do výroby vstřikování / přetavování plastů. Některé příklady součástí v oblasti vstřikování / přetavování plastů: vyztužení plastových částí, svorek a elektrických konektorů, ventily, konzoly, a jiné.

UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY

Společnost ETMA má specializovaný tým, který podporuje vývoj různorodých upevňovacích systémů používaných v řadě odvětvích. Některé příklady součástí pro upevňovací systémy: podlahové pružiny, upevnění na dřevo, beton a kov, mimo jiné.

10 INTEGROVANÝCH PROCESŮ

Naše velká konkurenční výhoda je systém nazvaný 10 integrovaných výrobních procesů. Společnost ETMA vás doprovodí od počátku projektu tak, aby vaše součástka splňovala funkci, pro kterou byla navržena, a mohla být vyrobena na nejvyšší možné úrovni účinnosti.
Seznamte se podrobně se všemi procesy, které náš systém zahrnuje, a zjistěte, jakým způsobem můžeme zajistit správný vývoj vašeho dílu (dílů).